Referenties

/Referenties
Referenties 2017-11-30T14:00:15+00:00

Sinds 2010 is Laurens v.d. Klundert regelmatig als specialist aan de slag geweest binnen ons bureau. Door zijn ervaringen met het afnemen en beoordelen van Assessments bij Albert Heijn heeft hij ook een rol kunnen spelen bij de productontwikkeling in dit kader binnen Bureau Streefkerk. Regelmatig ontwikkelt hij op maat casussen voor Assessment Centers en is hij als Assessor daarbij betrokken.

Laurens ervaren wij als een enthousiaste en betrokken HR-professional met scherpe kijk op competenties,  oog voor kwaliteit en klantgerichtheid.

Drs. Daniëlle Kuiper, psycholoog, Bureau Streefkerk

KLANC  P&O diensten is al jaren ons Klankbord voor P&O vraagstukken.

Laurens van de Klundert heeft goede kennis  van zaken op gebied van Instroom -, Doorstroom – en Uitstroom beleid en  weet deze kennis op een praktische manier in te zetten. Alles in overleg en ook maatwerk wanneer het nodig is. Door deze samenwerking  word ik  op P&O gebied  ook totaal ontzorgd.

KLANC is echt een aanrader!

Geraldine van den Heuvel (DGA), Brauer Special Food Import
Twee jaar geleden hebben wij als organisatie het ziekteverzuim weer eens extra onder de aandacht gebracht. Wij waren niet tevreden over de arbodienstverlening en onze manier van verzuimbegeleiding.

Ik kwam in gesprek met Laurens van de Klundert en hij vertelde mij heel enthousiast dat hij, binnen de organisatie waar hij destijds werkzaam was, de verzuimbegeleiding geheel had herzien, met als resultaat een forse verlaging van het verzuim met 7%. Een wijze die mij erg aansprak. We hebben Laurens/KLANC uitgenodigd en onze situatie voorgelegd, hierop heeft hij een adviesplan gemaakt.

Met veel stappen uit zijn adviesplan zijn wij bezig gegaan. We hebben de arbodienst opgezegd en hebben een zelfstandig werkende bedrijfsarts ingezet, die een spreeklocatie op het bedrijf kreeg. Daarnaast maken we de leidinggevenden meer verantwoordelijk voor de zieke medewerkers, door ze er direct bij te betrekken. Ook hebben wij duidelijk gecommuniceerd bij de zieke werknemers dat bij hen zelf de grootste verantwoordelijkheid ligt.
Wanneer de medewerker nu een oproep krijgt (dit kan vaak al dezelfde week, indien nodig) voor een bezoek aan de bedrijfsarts, komen ze bij de organisatie zelf en gaan altijd even bij de afdeling langs, hierdoor houden ze goed contact met hun leidinggevenden en spreken de collega’s ook weer even. Dit betekent vaak zoveel voor de medewerker.

Daarnaast kregen we ook het advies om wekelijks de verzuimcijfers naar de afdelingshoofden te sturen, zodat deze meer bewustwording krijgen in het percentage van hun afdeling en daarop dus zelf nog meer kunnen sturen. Vaker vinden verzuimbegeleidinggesprekken plaats volgens de ODCP methode (openheid, duidelijkheid, consequent zijn en persoonlijke betrokkenheid), zoals we die van Laurens hebben overgenomen. Wat er nu gebeurt is, dat wanneer een medewerker klachten heeft, hij eerder een preventief bezoek brengt aan de bedrijfsarts. Hierdoor is er al minder verzuim! Zo zie je maar dat je door goede afspraken vooraf te maken, dikwijls achteraf problemen voorkomen kunnen worden. Ook de verzuimtraining zal ingezet worden in ons plan, om zo het bewustzijn bij leidinggevenden op peil te houden.

Ditta van de Bovenkamp, 
Hoofd personeelszaken, Bieze Foodgroup

In het kader van de overname van mijn werkgever door een grotere speler in de Food retailsector, heb ik deel genomen aan collectief outplacementtraject.
Tijdens dit traject was Laurens van de Klundert mijn persoonlijke loopbaanadviseur. Naast mijn begeleiding heeft hij 9 van mijn directe collega’s begeleid in dit traject. Hij heeft ook diverse trainingen gegeven gedurende ons loopbaantraject. (o.a. op het gebied van solliciteren en netwerken en persoonlijke competentie ontwikkeling).
Ik heb Laurens leren kennen als een aimabel persoon die op basis van zijn enthousiasme, betrokkenheid, professionaliteit en ruime ervaring op P & O – en trainingsgebied, een positieve bijdrage heeft geleverd in onze zoektocht naar een nieuwe passende baan. Binnen 5 maanden had ik die nieuwe uitdaging gevonden, ook 6 van mijn andere collega’s hadden binnen het half jaar een nieuwe werkgever gevonden.
Dick, outplacement kandidaat
Laurens van de Klundert heeft mij geholpen met het opzetten van een nieuwe P&O afdeling voor ons bedrijf. Zoals in zo veel bedrijven vaak het geval is, werden voordien P&O werkzaamheden door verschillende functionarissen er “even tussendoor” bij gedaan. Laurens heeft mij geholpen om op een professionele manier een P&O afdeling op te zetten. Dit deed hij op een dusdanige wijze met heel veel ondersteuning in het begin en veel overdracht van kennis en tips, waardoor ik na verloop van tijd zelfstandig de werkzaamheden uit kon voeren en de afdeling verder vorm kon geven.
Ook het opbouwen van het loongebouw en het in kaart brengen en uitwerken van de functieprofielen heeft hij opgezet. Daarnaast heeft hij een nieuwe beoordelingsmethodiek ingevoerd en beoordelingsformulieren op maat gemaakt.
Laurens is professioneel, heeft een brede kennis en veel ervaring, is sympathiek en is goed in staat om zijn kennis over te dragen.
Ik zou KLANC zeker aanraden als je op zoek bent naar professionele ondersteuning op het gebied van P&O zaken!
Monica Verduyn-Boer, HR Manager, SKB Group